Tillbyggnad

Tillbyggnad av ett garage 80 m2, annx och delvis källarbyggnad i huset.  Grundmurarna bliver anpassad för att förebygga sprickor i muren. Ovanpå garaget bliver till en stor terrass. Grundmurarna och strukturen vid garaget är förberedda för framtida till-och utbyggnader. Garaget  förblir osynligt under terrassen och trädgarden.  Dräneringen är försäkrat.