Om Oss

Även om vi är  ett  nytt och ungt företag har vi mångårig erfarenhet. Vårt team har under de senaste 15 åren arbetat för mycket krävande europeiska kunder vid försäljnung av högv¨rdiga Egna hem.

Dessutom har vi samlat erfarenhet a v byggnadsarbeten iSpanien och Belgien under de senaste

10 åren, som kan ge tillfredställda kunder till 100 %.

Detta har även bidragit till att förstå oss på våra kunders önskemål.

Vi talar de viktigaste europeiska språk (tyska, svenska, engelska, spanska, nederländska)

Miguel Ruiz Manz

Nationalität:  österrikisk spansk

Språk:  Spanska, Engelska, Tyska och Svenska

Degree: Bachelor in international Business & Marketing. Master in Marketing.

Befattning: Marknadsföring och försäljning. Projekt Manager

Ellen Boosten

Nationalitet: Belgisk

Språk: Spanska, Engelska, Tyska och Holländska

Degree:   Teknisk arkitekt

Befattning:  Administration, kundkontakter, Innen design, back office

Borja Gavilán

Nationality: Spanish

Languages: Spanish, English

Degree: Architect  Registered Nr.961 COAC

Responsabilities: Technical supervition of all architectural & ingeneering projects


+ info Miguel

 Han föddes 1965 i Malmö, Sverige, där han tillbringade sina första 10 år, så hans tänkesätt är mera nordeuropäisk.

Österrikare-Spanjor, som senare bodde i Madrid, där han studerade  och arbetade i drygt 25 år. Han har arbetat hos olika internationella företag i Madrid, Sverige och Tyskland, har rest till  de flesta europäiska  länder och har forskat i marknadsföring.

1996 flyttade han söderut till Costa del Sol och arbetade som marknadsförings-och Försäljningschef för projektutveckling med kontinuerlig kontakt till kunder i utlandet Vad gäller försäljning av bl.a. ”Off Plan” lyxvillor.

Han  har en passion för att kunna presentera en ganska ovanlig produkt för kunden, vilket inte är var mans sak. Och det är inte så enkelt som det verkar. Hans kontinuerliga kontakt med Arkitekter, byggnadsföretag  och duktiga hantverkare som övervakar byggets framskridande, har gett honom en bra byggnadsteknisk bakgrund och förståelse för kundernas önskemål.

Kundernas stil är ganska krävande och erfordrar mycket yrkeskunnande samt stort ”feedback”

Han förstår sig pa kundernas behov och förutsättningar även mentalt, samt pratar de viktigaste

Europäiska språken. Genom hans erfarenheter har han en mång kulturell känsla och förstaelse.

Han har en mycket kreativ personlighet, har en benägenhet för byggnader och arkitektur och gillar kvalitativt högvärdig egendom. Dessa egenskaper blandat med internationellt miljö gör honom till en mästare. De senaste 10 åren har han själv skapat några egna mindre byggprojekt

Som varje gång blev större och större. Dessa byggen utfördes inte av  lokala  murare utan av specialister. Nu ár tiden inne att erbjuda  detta  ”Know How” till marknaden.  

+ info Ellen

 Hon föddes 1972 i Belgien, där hon sedan arbetade i sin egen mäklaragentur och även salde spanska fastigheter. Hennes dröm var att bosätta sig i Spanien för att uppna en bättre livskvalitet. 1995 flyttade hon till Alicante, där hon arbetade för en av de mest framgangsrika projektutvecklare och sålde fastigheter till kunder i hela Europa.

År 2000 bestämde hon sig för att flytta till Malaga för att komma till ro efter all tresande och att ge sin karriär en annan, mera konstruktiv inriktning. Hon var delaktig vid försäljning av projekt för exklusiva mäklarfirmor och har en mycket bra förståelse för kundernas önskemål såsom presentering av speciella fastigheter m.m. vid  Costa del Sol. Kunderna begär ett mycket högt mått av kvalitet, iordningställande och  visning av mäklarobjekten och det är viktigt för henne att förstå sig på kundernas anbud. Hon har stor kunskap om marknaden på mäklarsidan fran östra Marbella till La Cala de Mijas.

Hon arbetade en kortare tid som teknisk arkitekt i Belgien. På senare år deltog hon i mindre bygg-projekt. Nu är det tid att låta hennes begåvning för  inomhus-design, naturlig känsla för dekoration och kännedom om mäklarens marknad komma fram, allt detta förenat med kundernas förväntningar leder fram till att kunna hitta Ert drömhus.

+ info Borja

His extensive experience in the last 20 years, comes from a life in construction & from the family business. Wide knowledge of the new technologies and innovative materials, gives modern results, adapted to current times. The need to incorporate last generation items, combined with work methods according to the needs of our clients, indicates the structure and strength we can offer.

Responsible for the whole technical department combined with the coordination of the Project Management, we control the wide team of Engineers and Technical personnel, offering all types of work. We have specialised personnel to solve any technical topic: draughtsmen,riggers engineers and architects at our service.

It takes a very creative person to plan and build, meticulously and to do things well. If this takes place in an international environment it is a perfect mix. He has created innovative ideas in several cities in Andalusia, for example the project for Teleférico in Jerez, aesthetics-beauty center in the city of Sao Paulo (Brazil) two of his more out-standing works. On the Costa del Sol all work from VIP Homes has been in his hands.

  

 

 

 

 

Våra samarbetspartner

Vi arbetar endast ihop med välutbildade och specialiserade hantverkare och foretag, som vi rådgör med och som utför arbetet som vi förväntar oss.

Denna blandning ger en fullständig helhet och för våra kunder en mycket stark byggteknisk bakgrund.